Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.

Zatrudnianie młodocianych

Przepisy ogólne

[Art. 190.]

[§1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.]

[§2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat.]

<Art. 190.>

<§1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.>

<§2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat.>

nowe brzmienia art. 190 wchodzi w życie z dn. 1.09.2018 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458)

Art. 191.

§1. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:

§2. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.

§3. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego oraz zasady wynagradzania młodocianych w tym okresie.

§4. (uchylony).

§5. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których wyjątkowo jest dopuszczalne:

<3. zatrudnianie osób niemających 15 lat, które ukończyły gimnazjum,>

<4. zatrudnianie osób niemających 15 lat, które nie ukończyły gimnazjum.>

nowe brzmienia pkt 3 i 4 w § 5 w art. 191 wchodzi w życie z dn. 1.09.2018 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458)

Art. 192.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy.

Art. 193.

Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję pracowników młodocianych.